green

Grønne ambitioner

ALUnited lægger stor vægt på at reducere forurening og drivhusgasser ved at implementere initiativer til miljøansvar. Som en etableret virksomhed er vores fremtidige grønne ambitioner at skabe succesfulde løsninger med et eminent socialt ansvar. Virksomheden har inkluderet flere initiativer for at minimere klimaaftrykket fra produktionen af aluminiumskomponenter og vil løbende overveje behovet for yderligere forbedringer.

Vedvarende energi

Som aktør i en meget energiintensiv industri stræber ALUnited efter bæredygtig brug af energi fra vindmølleindustrien. Tidligere brugte virksomheden ikke-bæredygtige energikilder og har formået at reducere forureningen fra produktionen med 91 %, siden udskiftningen til bæredygtig vindenergi. I Tønder producerer vi aluminiumsdele 365 dage/året og bruger en stor mængde energi hver eneste dag. Vindkraft er en af de energikilder, der producerer det mindste klimaaftryk, og ALUnited Tønder er derfor stolte af at reducere udledingen af drivhusgas ved at bruge vind som virksomhedens primære energikilde. Projektets ambitioner er at reducere ALUnited Tønders klimaaftryk yderligere ved at genvinde varmen fra hydraulikolien fra vores presser og udfase naturgassen, der udgør de sidste 9 % af fabrikkens CO2-udledning. Processen vil blive udført med enten biogas, eller en udskiftning af vores nuværende gaskedler til varmepumper.

Renewable energy

På samme måde er der udført undersøgelser på vores Louviers-placering for at genvinde varmen fra kompressorolier for at reducere gasforbruget til opvarmning af bygninger. Den varme, der således genvindes gennem dette projekt, ville gøre det muligt at opvarme et produktionsværksted på 2315 m² fuldstændigt.

Opgaven skrider langsomt frem mod en 100 % grøn virksomhed, men de nødvendige energieffektive udskiftninger er stadig i gang.

Renewable energy

Reduceret transport

Vejtransport er den største bidragyder til den globale opvarmning i hele transportsektoren, på grund af den betydelige emission af kuldioxid. Derfor bruger vi i størst muligt omfang lokale leverandører i Louviers og Tønder.

F.eks. transporteres ca. 90 % af ALUnited-indgående komponenter i Tønder fra den lokale leverandør Hydro Extrusion Denmark. Takket være en afstand på kun ca. 1 km mellem de to virksomheder reduceres forureningen fra transport betydeligt.

Også på vores fabrik i Louviers bruger vi et nærliggende fragtselskab: Hirsh Transport. Bortset fra det faktum, at virksomheden er lokal, har denne virksomhed fået tildelt "Objectif CO2"-mærket, som er et program, der fremmer resultater inden for miljøpræstationer. Transportørerne er forpligtet til at reducere drivhusgasemissionerne og begrænse luftforurenende stoffer. Deres frivillige og proaktive tilgang bidrager hver dag til at forbedre vores miljø og luftkvalitet.

Aluminium er det eneste metal, som ALUnited opererer med, og er også et letvægtsprodukt, der kun vejer 1/3 af stål. Dette bidrager til reduceret energiforbrug under transport, hvilket også gør det økonomisk bæredygtigt.

Reduced transportation

Genanvendeligt vand

I 2017 implementerede ALUnited Tønder en løsning til genbrug af det genererede spildevand fra skylningsprocessen, som ikke kan udledes i det offentlige kloaksystem. Installationen fungerer som en vandfordamper, hvor en filtrerings- og opvarmningsproces er vigtig i tilgangen. For det andet kondenserer vanddampen, og kun olierester (olieslam) bliver tilbage. Olieslammet opsamles i tanke, og det resterende rene vand udledes i kloaksystemet. Et anlæg, der resulterer i op til 95 % genanvendeligt vand og mindre end 5% spildevand.

Reusable water

Genanvendelse af aluminiumsfraktioner

I processen med at fremstille bilkomponenter i aluminium vil der forekomme fraktionsaffald i alle størrelser og tilstande. Aluminium er 100 % genanvendeligt, og derfor er det ALUniteds miljøansvar at genbruge alt affald fra produktionen. På vores to fabrikker i hhv. Louviers og Tønder sorteres disse fraktioner omhyggeligt, hvad angår størrelse, tilstand og olieskader. Beholderne afhentes af et eksternt selskab, der udvikler fraktionerne til nye aluminiumskomponenter. Denne procedure sikrer minimalt spild af aluminium i produktionen af ALUniteds bilkomponenter.

Recycle aluminium fractions